KARIERA

Zaproszamy do współpracy osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery agenta firmy odszkodowawczej. 

Profesjonalne podejście, długoletnie doświadczenie przekładają się na wysokość uzyskiwanych przez nas świadczeń dla naszych klientów, a co za tym idzie również na wynagrodzenia naszych współpracowników (prowizja od wynagrodzenia za uzyskane odszkodowanie).

Ofertę kierujemy również do aktualnych lub byłych Agentów ubezpieczeniowych oraz byłych Agentów innych firm odszkodowawczych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kontakt@pto-24.pl

Przesłanie przez Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przetwarza Państwa dane osobowe w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-RODO-przez okres prowadzenia rekrutacji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.