Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Większość z nas zdaje sobie sprawę z pozytywnej roli, jaką pełnią ubezpieczenia w naszym życiu. Przede wszystkim mają wpływ na nasze samopoczucie dając nam więcej pewności siebie i spokoju w każdym przedsięwzięciu, które obejmują. Poza tym sprawiają, że odważniej patrzymy w przyszłość dzięki zapanowaniu nad ryzykiem. Wreszcie stanowią realną pomoc finansową w radzeniu sobie z […]

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za złamane żebra

Złamanie żebra, jakkolwiek poważnie brzmi taka diagnoza, jest dość częstym udziałem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Czasem wystarczy tylko gwałtowne hamowanie, po którym nastąpi ucisk pasem bezpieczeństwa na klatkę piersiową, żeby doszło do podobnego urazu. Również w wyniku poślizgów, upadków i potłuczeń, a także innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych dojść może do połamania żeber i to […]

Czy możliwa jest wypłata odszkodowań za wypadki, które miały miejsce nawet do 20 lat wstecz?

W przypadku gdy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, przedawnienie następuje – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego – po 20 latach od daty zdarzenia. Przepis ten dotycz zdarzeń zaistniałych po 10 sierpnia 1997 r. Zdarzenie zostaje uznane za powstałe w wyniku czynu noszącego znamiona przestępstwa jeśli jego następstwa skutkują rozstrojem […]

zanizanie wyplat odszkodowan

Zaniżanie wypłat odszkodowań przez ubezpieczycieli

Zaniżanie odszkodowań oraz odmawianie wypłat przez ubezpieczycieli są praktykami nagminnymi. Średnia wartość odszkodowania wypłacana rodzinie poszkodowanego z OC sprawcy w przypadku śmierci poszkodowanego wynosi 15.000 zł. Tymczasem ubezpieczenie chroniące sprawcę wynosi 5 mln Euro.  Kwoty wypłacane rodzinom dzięki interwencji kancelarii prawnych są dziesięciokrotnie wyższe – średnio jest to 100 do 150.000 zł dla każdego z najbliższych członków rodziny. […]

5 mln euro – Gigantyczna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC kierowcy.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej. w przypadku szkód na osobie  suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego […]

Błąd medyczny

Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez ustawę. Przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, położnej, pielęgniarki lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.W przypadku […]

wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie

Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego dochodzone jest odszkodowanie. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Należy pamiętać, że każdy poszkodowany w wypadku przy […]

wypadek smiertelny

Wypadek śmiertelny

Rozumiemy doskonale, że cierpienia związane ze śmiercią bliskiej osoby jest nie do wycenienia. Oferujemy pomoc w uzyskaniu od zakładu ubezpieczeń odpowiedniej rekompensaty. Kto może ubiegać się odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wyniku wypadku? współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, partner życiowy. Odszkodowanie jest należne w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek jego […]

Wypadek przy pracy

W jaki sposób jest definiowany wypadek przy pracy? Wypadek w pracy to zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w efekcie którego doszło do urazu lub śmierci osoby wykonujące obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zarówno sytuacji w których poszkodowany wykonywał obowiązki z polecenia pracodawcy, jak i te działania, które wykonywane były bez polecenia pracodawcy, ale w ramach […]

Uszczerbek na zdrowiu

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych: Dla pasażerów i kierowców poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku, ale nie byli jego sprawcami, Dla osób, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu (nie były sprawcami wypadku), Komu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie: Każdemu uczestnik ruchu drogowego, który był poszkodowany w wypadku, ale nie był jego sprawcą. Pasażerom sprawcy […]