Błąd medyczny

---

Definicja błędu medycznego:

Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez ustawę. Przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, położnej, pielęgniarki lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

W przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa sprawę należy zgłosić w prokuraturze. Można wnieść skargę do izby lekarskiej, ale jak pokazują wyżej przytoczone dane, nie jest to skuteczna metoda dochodzenia roszczeń. Pozostaje zatem droga cywilnoprawna, która może skutkować wypłatą odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej lekarza lub placówki zdrowotnej.

Każda placówka ochrony zdrowia i każdy gabinet lekarski mają obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej.

Przykładowe błędy medyczne:

 • Pomylenie zakresu zabiegu.
 • Niewłaściwa opieka medyczna
 • Niezdiagnozowanie nowotworu.
 • Niezdiagnozowanie złamania.
 • Odmowa udzielenia świadczenia medycznego.
 • Błąd przy porodzie.
 • Zakażenie w trakcie pobytu w szpitalu.
 • Pozostawienie materiałów chirurgicznych.
 • Podanie niewłaściwego leku.

Kto może starać o odszkodowanie:

 • Małżonek.
 • Dzieci, wnuki.
 • Rodzice, Dziadkowie.
 • Rodzeństwo.
 • Konkubenci.
 • Inne osoby bliskie.

Na drodze powództwa cywilnego można dochodzić:

 • odszkodowania, a więc zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem i śmiercią (koszty pogrzebu);
 • renty na rzecz osoby, względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny, np. małżonka, dzieci, gdy np. poszkodowany dostarczał środków utrzymania;
 • odszkodowania, jeżeli w wyniku poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych;
 • zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej.