Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Większość z nas zdaje sobie sprawę z pozytywnej roli, jaką pełnią ubezpieczenia w naszym życiu. Przede wszystkim mają wpływ na nasze samopoczucie dając nam więcej pewności siebie i spokoju w każdym przedsięwzięciu, które obejmują. Poza tym sprawiają, że odważniej patrzymy w przyszłość dzięki zapanowaniu nad ryzykiem. Wreszcie stanowią realną pomoc finansową w radzeniu sobie z […]

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za złamane żebra

Złamanie żebra, jakkolwiek poważnie brzmi taka diagnoza, jest dość częstym udziałem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Czasem wystarczy tylko gwałtowne hamowanie, po którym nastąpi ucisk pasem bezpieczeństwa na klatkę piersiową, żeby doszło do podobnego urazu. Również w wyniku poślizgów, upadków i potłuczeń, a także innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych dojść może do połamania żeber i to […]

Czy możliwa jest wypłata odszkodowań za wypadki, które miały miejsce nawet do 20 lat wstecz?

W przypadku gdy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, przedawnienie następuje – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego – po 20 latach od daty zdarzenia. Przepis ten dotycz zdarzeń zaistniałych po 10 sierpnia 1997 r. Zdarzenie zostaje uznane za powstałe w wyniku czynu noszącego znamiona przestępstwa jeśli jego następstwa skutkują rozstrojem […]

zanizanie wyplat odszkodowan

Zaniżanie wypłat odszkodowań przez ubezpieczycieli

Zaniżanie odszkodowań oraz odmawianie wypłat przez ubezpieczycieli są praktykami nagminnymi. Średnia wartość odszkodowania wypłacana rodzinie poszkodowanego z OC sprawcy w przypadku śmierci poszkodowanego wynosi 15.000 zł. Tymczasem ubezpieczenie chroniące sprawcę wynosi 5 mln Euro.  Kwoty wypłacane rodzinom dzięki interwencji kancelarii prawnych są dziesięciokrotnie wyższe – średnio jest to 100 do 150.000 zł dla każdego z najbliższych członków rodziny. […]

5 mln euro – Gigantyczna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC kierowcy.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej. w przypadku szkód na osobie  suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego […]

Czy wiesz, że suma gwarancyjna w OC kierowcy to 5 mln?

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej. w przypadku szkód na osobie  suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego […]