Czy możliwa jest wypłata odszkodowań za wypadki, które miały miejsce nawet do 20 lat wstecz?

W przypadku gdy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, przedawnienie następuje – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego – po 20 latach od daty zdarzenia. Przepis ten dotycz zdarzeń zaistniałych po 10 sierpnia 1997 r.

Zdarzenie zostaje uznane za powstałe w wyniku czynu noszącego znamiona przestępstwa jeśli jego następstwa skutkują rozstrojem zdrowia ofiary trwającym powyżej 7 dni lub jej śmiercią.

Każda osoba, która w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała lub straciła członka najbliższej rodziny korzysta z wydłużonego terminu przedawnienia.