Uszczerbek na zdrowiu

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych:

  • Dla pasażerów i kierowców poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku, ale nie byli jego sprawcami,
  • Dla osób, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu (nie były sprawcami wypadku),

Komu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie:

  • Każdemu uczestnik ruchu drogowego, który był poszkodowany w wypadku, ale nie był jego sprawcą.
  • Pasażerom sprawcy wypadku, jeśli w wyniku wypadku odnieśli obrażenia ciała.
  • Pieszym lub rowerzystom potrąconym przez pojazd.
  • Pasażerom komunikacji miejskiej.