Wypadek przy pracy

W jaki sposób jest definiowany wypadek przy pracy?
Wypadek w pracy to zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w efekcie którego doszło do urazu lub śmierci osoby wykonujące obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zarówno sytuacji w których poszkodowany wykonywał obowiązki z polecenia pracodawcy, jak i te działania, które wykonywane były bez polecenia pracodawcy, ale w ramach obowiązków służbowych.
Kto może skorzystać z oferty?

osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy w wyniku niezawinionego przez siebie wypadku, wykonując swoje obowiązki lub polecenia przełożonego:

– ofiary wypadków, które działały bez polecenia pracodawcy lub działały na jego rzecz w inny sposób,

– ofiary wypadków, które miały miejsce się w drodze do pracy oraz w drodze powrotnej,

– osoby odczuwające zdrowotne konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach.

Jeśli wypadek bądź wypadki nastąpiły z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.
Bardzo istotne jest prawidłowe spisanie protokołu powypadkowego.
Warto pamiętać, że w celu udowodnienia nieprawidłowości niezwykle ważne jest ustalenie świadków wypadku, którzy będą mogli złożyć oświadczenie w tej sprawie oraz dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia i zabezpieczenie jak największej liczby dowodów. Zadaniem pracownika jest zgłoszenie każdego wypadku w pracy
Wielu pracowników ma pewne obawy przed dochodzeniem odszkodowania.
Z nami możesz czuć się bezpiecznie.
Nasi radcy prawni będą reprezentować Cię w tej sprawie.