wypadek smiertelny

Wypadek śmiertelny

Rozumiemy doskonale, że cierpienia związane ze śmiercią bliskiej osoby jest nie do wycenienia. Oferujemy pomoc w uzyskaniu od zakładu ubezpieczeń odpowiedniej rekompensaty.

Kto może ubiegać się odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wyniku wypadku?

  • współmałżonek,
  • dzieci,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • partner życiowy.

Odszkodowanie jest należne w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek jego śmierci doznały pogorszenia sytuacji życiowej.

Rodzaje roszczeń:

  • Zadośćuczynienie.

Dotyczy uzyskania dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nie zawsze spokrewnionej lub spowinowaconej.

  • Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.
  • Wypłata renty:

Jeżeli w wypadku zmarła osoba była jedynym żywicielem rodziny, istnieje możliwość ubiegania się o rentę

  • Zwrot kosztów pogrzebu.