Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za złamane żebra

Złamanie żebra, jakkolwiek poważnie brzmi taka diagnoza, jest dość częstym udziałem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Czasem wystarczy tylko gwałtowne hamowanie, po którym nastąpi ucisk pasem bezpieczeństwa na klatkę piersiową, żeby doszło do podobnego urazu. Również w wyniku poślizgów, upadków i potłuczeń, a także innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych dojść może do połamania żeber i to zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ponieważ uraz taki ma zazwyczaj przykre konsekwencje wiążące się z wyłączeniem z normalnego funkcjonowania uzasadnionym jest dochodzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania u osób, z winy których do niego doszło.

Ustalenie uszczerbku na zdrowiu

Zanim osoba ze złamanym żebrem bądź żebrami zacznie dochodzić swoich praw, powinna zostać odpowiednio zdiagnozowana pod względem uszczerbku na zdrowiu. Chodzi tu o ustalenie jak bardzo uraz wpłynął na kondycję fizyczną pacjenta, czy w jego wyniku nastąpiły komplikacje i czy wymagał on operacji chirurgicznej. O ocenę można zgłosić się do lekarza orzecznika posiłkującego się w takich razach obowiązującym rozporządzeniem, które w specjalnej tabeli dla uszkodzenia przynajmniej 2 żeber z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc ustala uszczerbek na zdrowiu na 10 %, a przy zmniejszeniu pojemności życiowej płuc, w zależności od jej stopnia na 15-25%.

Ustalenie winnego szkody

Znając rozmiar doznanej krzywdy oraz wszystkie koszty z tym związane można zająć się domaganiem ich rekompensaty. W tym celu należy ustalić, kto ponosi winę za powstały uraz, a w następnej kolejności czy osoba ta posiada ubezpieczenie OC, z którego wypłacone zostanie zadośćuczynienie i odszkodowanie. Jako przykłady można podać następujące przypadki:

  • Złamanie żebra u dziecka podczas ćwiczeń na lekcji w-f – o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy zwrócić się do ubezpieczyciela, u którego dziecko zostało ubezpieczone na początku roku szkolnego wraz z całą klasą lub w przypadku posiadania odrębnej polisy NNW do tegoż ubezpieczyciela.
  • Wypadek komunikacyjny – zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nastąpi z OC sprawcy wypadku.
  • Wypadek w pracy – odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane jest z ZUS, a ponadto pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.
  • Do złamania żebra lub kilku żeber może również dojść na terenie obiektów turystycznych, handlowych czy rekreacyjnych, których właściciele posiadają zazwyczaj odpowiednie polisy uwzględniające wypadki i szkody osób trzecich.

Zadośćuczynienie czy odszkodowanie?

Obydwa pojęcia są dość często stosowane zamiennie, ze względu na to ze stanowią rodzaj rekompensaty. Tymczasem dotyczą one różnych przedmiotów i nie powinny być ze sobą mylone. Odszkodowanie – to rekompensata szkody majątkowej, a więc w przypadku złamania żebra można dochodzić zwrotu kosztów leczenia albo utraty zysków w związku z wyłączeniem z aktywności zawodowej podczas rekonwalescencji. Zadośćuczynienie natomiast polega na rekompensacie szkód niematerialnych, takich jak ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, trauma, stąd trudniej je oszacować. Nie mniej jednak oba rodzaje rekompensaty, o które się ubiegamy powinny być wyrażone w konkretnych kwotach.